100x100

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนก #สังคมสงเคราะห์

ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ และ... อ่านเพิ่มเติม >>>

100x100

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิจีน 4 แห่ง

จัดเลี้ยงอาหารและมอบอั่งเปาแก่ผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ปี 2564 ณ สถานสงเคราะห์คนชรา รวม 3 แห่ง... อ่านเพิ่มเติม >>>

100x100

#รับมอบบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา

20 กุมภาพันธ์ 2564 คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา... อ่านเพิ่มเติม >>>